Verkeerscommissie

De werkgroep verkeer zorgt in samenspraak met het team en directie voor het verkeersonderwijs.
De school heeft het Drents Veiligheids Label verkregen en werkt volgens de protocollen die daarbij horen.

Leden verkeerscommissie:

Mevr. Mariska Bennink
Dhr. Jan Langenberg
Leerkracht Michon van der Weide
Directeur Carolina Camies