Ik heb recht op kinderopvangtoeslag. Wat wordt mijn eigen bijdrage?

Heeft u recht op kinderopvangtoeslag van de belastingdienst, dan is het uurtarief in 2023 € 8,97

  • Peuters van ouder(s) met een VVE-indicatie

Geïndiceerde peuters gaan 16 uur naar de peuteropvang.  Hiervan brengen wij 8 uur in rekening tegen het uurtarief van € 8,97. De Gemeente Coevorden subsidieert de overige uren. Voor deze 8 uren kunt u kinderopvangtoeslag aanvragen bij de belastingdienst.

  • Peuters van ouder(s) zonder VVE indicatie

Deze ouders betalen per uur € 8,97 en kunnen hiervoor kinderopvangtoeslag aanvragen.

Ik heb geen recht op kinderopvangtoeslag.  Wat wordt mijn eigen bijdrage?

Ouders die geen recht hebben op kinderopvangtoeslag betalen een inkomensafhankelijke eigen bijdrage voor Peuterpaleis

  • Peuters van ouder(s) met een VVE-indicatie

Geïndiceerde peuters gaan 16 uur naar de peuteropvang. Hiervan brengen wij 8 uur in rekening tegen het in de tabel genoemde inkomensafhankelijke uurtarief. De Gemeente Coevorden subsidieert de overige uren.

  • Peuters van ouder(s) zonder VVE indicatie

Ouders die geen recht hebben op kinderopvangtoeslag kunnen gebruik maken van subsidie van de Gemeente Coevorden. Peuters moeten dan 2 ochtenden gebruik maken van de peuteropvang. In dit geval betalen de ouders 8 uur tegen het in de tabel genoemde inkomensafhankelijke uurtarief. Wanneer peuters slechts 1 ochtend komen geldt het uurtarief van € 8,97

Voor het betalen van de bijdrage worden over 12 maanden facturen verstrekt.

Wijzigingen in werk- en/of privé situatie invloed kunnen hebben op het recht op kinderopvangtoeslag. Wij verzoeken u dan ook deze zo spoedig mogelijke door te geven en bij twijfel hulp van de kindermediair (zie hieronder) in te schakelen.

Hulp nodig?  Voor het bepalen of u recht heeft op kinderopvangtoeslag en/of hulp bij het aanvragen van kinderopvangtoeslag kunt u contact opnemen met de Kindermediair van de Gemeente Coevorden, Geke Huigen: geke.huigen@kindermediair.com. De Kindermediair is van maandag tot en met vrijdag tussen 9.00 en 17.00 uur telefonisch bereikbaar op 0900-2004004.

Aanvragen kinderopvangtoeslag
Bij het aanvragen moet u duidelijk aangeven hoeveel uren uw kind naar Het Hummelhoes gaat. Houd er rekening mee dat u op een ochtend 4 uur opvang afneemt. Voor het aanvragen van kinderopvangtoeslag heeft u het LRK nummer nodig: LRK Peuterpaleis: 184506815

Ga naar de site van de belastingdienst voor meer informatie en aanvragen van de kinderopvangtoeslag.

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/kinderopvangtoeslag/bedragen-kinderopvangtoeslag-2023

Voor financiële vragen kunt u mailen naar: fz.peuters@fiers.nu