Fiers

CBS Willem Alexander is onderdeel van FIERS, de overkoepelende vereniging voor Protestants Christelijke Scholen in de Gemeente Coevorden.

Naam

FIERS is de naam van de vereniging. FIERS is afgeleid van het Engelse Force; kracht. Wij staan samen als vereniging krachtig in de samenleving. Ook staat FIERS voor het Drentse fier, wat trots betekent. Want trots zijn we op al onze leerlingen.

OVER FIERS

FIERS is de overkoepelende vereniging voor 8 Protestants Christelijke scholen in de Gemeente Coevorden. Deze 9 scholen hebben hun krachten gebundeld om te kunnen excelleren. De Christelijke identiteit is richtinggevend voor de normen en waarden van waaruit we handelen. Wij bieden kinderen een veilige en uitdagende leergemeenschap waar ieder kind zich persoonlijk kan ontwikkelen en naar het volle vermogen kan leren. 

ONZE AMBITIE EN VISIE

We gaan voor excellente scholen. Dit zijn scholen die naar de beoordeling van de onderwijsinspectie hoogwaardig onderwijs bieden. Zelf hebben wij uiteraard ook een eigen visie daarop. Met excellente scholen bedoelen wij scholen met de volgende kenmerken:
• We bieden een veilige leeromgeving.
• Ieder kind kan zich maximaal ontplooien op zijn eigen niveau.
• Leerlingen en ouders worden gezien.
• Ouderparticipatie is vanzelfsprekend.
• Medewerkers werken vanuit passie en vakmanschap.
• Leerlingen kunnen meedenken en -beslissen over zaken die hen direct aangaan.
 
Zo kan uw kind zich ontwikkelen tot een kritisch denker met een onderzoekende houding, zich bewust van zijn of haar omgeving met een sterk verantwoordelijkheidsgevoel.