Gesprekken

In een schooljaar doorlopen we de volgende gesprekscyclus met ouders en kinderen. Het is heel belangrijk dat ouders weten, dat zij op ieder moment een extra gesprek met de leerkracht kunnen aanvragen. De leerkrachten zullen ook zelf initiatief nemen tot een gesprek als daar reden voor is.

• Tweede week na de zomervakantie: Vertelgesprekken. Ouders maken hun verwachtingen bekend aan de leerkracht. Van groep 5 t/m 8 zijn de kinderen hierbij aanwezig.

• Kindgesprekken: In oktober gaat de leerkracht in gesprek met ieder kind.

• Huisbezoeken en gesprekken: Vanaf de herfstvakantie gaan de leerkrachten op huisbezoek bij de kinderen uit groep 1, 3, 5 en 7.

Voor de kinderen van groep 2, 4, 6 en 8 wordt een vrijwillige gespreksronde gehouden. De ouders of leerkracht geven aan dat zij een gesprek willen. Als er geen reden is, vindt er geen gesprek plaats.

• Kindgesprekken: In februari gaat de leerkracht in gesprek met ieder kind.

• Portfoliogesprek: Voor de voorjaarsvakantie is er een portfoliogesprek over de ontwikkeling van het kind. Van groep 5 t/m 8 zijn de kinderen hierbij aanwezig.

• Kindgesprekken: In juni gaat de leerkracht in gesprek met ieder kind.

• Portfoliogesprekken. Voor de zomervakantie is er een portfoliogesprek over de ontwikkeling van het kind. Van groep 5 t/m 8 zijn de kinderen hierbij aanwezig.e