AANBOD VOOR HOOGBEGAAFDEN: MANIFESTO

Fiers scholenvereniging streeft naar een passend aanbod voor alle kinderen op de eigen scholen. Hierbij is speciale aandacht voor kinderen in het hoogbegaafdenspectrum. Op twee locaties biedt Fiers een speciaal programma voor kinderen in het hoogbegaafdenspectrum die op de eigen school té weinig aansluiting vinden om op hun eigen niveau te kunnen afstemmen. Dit noemen wij Manifesto.

Met Manifesto biedt Fiers verschillende mogelijkheden om deze kinderen, naast extra uitdaging op hun niveau, te kunnen begeleiden in de ontwikkeling van de executieve functies en te oefenen met ‘leren leren.’ Deze voorziening is gericht op de kinderen uit de groepen 5 t/m 8 en wordt gezien als een toevoeging op het plusprogramma dat deze leerlingen op hun eigen school volgen.

Bij Manifesto komen de kinderen iedere woensdagmorgen bij elkaar op cbs Paul Kruger in Coevorden of cbs De Fontein in Sleen. Hier worden zij projectmatig uitgedaagd om zich verder te ontwikkelen, zowel op het gebied van hun eigen talenten als ook op het gebied van de ontwikkeling van de executieve functies, het ‘leren leren.’ De kinderen krijgen de mogelijkheid om op andere dagen op hun eigen school verder te werken aan de opdrachten die ze vanuit de plusklas krijgen.

Om deze voorziening te organiseren is er binnen de vereniging een werkgroep opgericht. Deze werkgroep heeft criteria opgesteld waaraan de kinderen moeten voldoen die in aanmerking komen voor Manifesto. De kinderen hebben bijvoorbeeld op begrijpend lezen en rekenen een voorsprong van minimaal anderhalf jaar en daarnaast wordt ook gekeken naar specifieke karaktereigenschappen. De ouders van kinderen die hiervoor in aanmerking komen, worden daarvan door de eigen school op de hoogte gebracht.

Klik hier voor de procedure en criteria voor toelating.