Ouderbijdrage

We vragen ouders/verzorgers om een vrijwillige ouderbijdrage voor de kosten die niet door de overheid worden vergoed, zoals Sinterklaas, kerstvieringen, schoolreisjes, kamp, culturele uitstapjes en sportdagen en toernooien. Met deze activiteiten bieden we de kinderen een plezierige schooltijd. Zonder de vrijwillige ouderbijdrage kunnen we de activiteiten niet organiseren.

De ouderbijdrage is voor het schooljaar 2022/2023Ā vastgesteld op 45 euro per schoolgaand kind. Voor kinderen die in de loop van het schooljaar op school komen, wordt naar verhouding betaald.

  • Van 1 augustus tot 1 januari: 45 euro
  • Van 1 januari tot 1 april: 40 euro
  • Van 1 april tot 1 augustus: 35 euro (na het schoolreisje, in overleg)

Vanaf het begin van het schooljaar kan het geld worden overgemaakt. Er komt ook een oproep in de nieuwsbrief te staan. De ouderbijdrage kan overgemaakt worden naar bankrekeningnummer NL89RABO0358310342 van de Rabobank o.v.v. ouderbijdrage en de na(a)m(en) van de kind(eren).