Schoolontwikkeling

Voor ieder schooljaar stellen we een schooljaarplan op waarin de plannen voor de schoolontwikkeling in dat schooljaar beschreven staat. In de nieuwsbrieven en bijvoorbeeld de nieuwsbrief WA-at-NEWS die huis aan huis verspreid wordt, houden we iedereen op de hoogte van de schoolontwikkeling. Ieder schooljaar is er een ouderavond waarbij dit onderwerp aan bod komt en ook organiseert de school kenniscafés waarin één specifiek onderwerp uitvoeriger besproken kan worden met ouders.

Voor het maken van de plannen gebruiken we de informatie die we halen uit bijvoorbeeld de uitslag van de ouderenquete, de opbrengsten van de leerlingen, wat leerkrachten aangeven in hun gesprekcyclus, het beleid van FIERS en landelijke wet- en regelgeving.

KlasseKids KlasseKids geeft ruimte om op een speelse wijze sociale en emotionele vaardigheden aan te leren en daarmee te komen tot een positieve sfeer in de groep. Wanneer een leerling zich prettig voelt kan hij of zij komen tot goede prestaties op de basisschool. KlasseKids stelt gewenst gedrag centraal. Het gaat niet om het aanwijzen van fouten, missers of schuldigen, maar om het benoemen van positief gedrag. Dat is goed voor jezelf en ook voor de ander. Positief gedrag, dat bijdraagt aan een veilig en gezond klimaat in de klas, verbindt!

KlasseKids staat voor groei, succes en plezier! Groei, succes en plezier zijn de uitgangspunten van KlasseKids. Het is de basis waarop we met de leerlingen verder willen werken om hen sociaal, emotioneel en cognitief te laten groeien. Er wordt gewerkt aan een positieve en veilige sfeer in de groep, waar iedereen zich veilig voelt en rekening met elkaar houdt. In zo´n sfeer groeit het vertrouwen in jezelf en ook in de ander. KlasseKids heeft vijf afspraken die houvast geven en duidelijkheid bieden.

Op de Willem-Alexanderschool hebben we aandacht voor de basis: liefde, aandacht en betrokkenheid (relatie), rekenen, taal/lezen en spelling (competentie) en krijgen de kinderen de kans om zichzelf te leren kennen waarbij ze meer en meer eigenaar worden van hun eigen ontwikkeling (autonomie). We werken nauw samen met de ouders, de belangrijkste partners van de school. We staan naast de ouders en communiceren open en transparant.

Vanuit samen leren: portfolio en beroepskeuzemarkt
Vanuit samen werken: coöperatief werken en thematisch werken
Vanuit samen leven: KlasseKids en muziek

Wie graag meer wil weten over de schoolontwikkeling, kan het schooljaarplan opvragen bij de school.