VERENIGING MET LEDEN EN DONATEURS

Fiers is een vereniging met leden.                                                                                                                                                                                                                                            Het lidmaatschap van Fiers is automatisch gekoppeld aan de inschrijving van een leerling. Het is contributievrij.