ActiviteitenKalender

Jaarlijks wordt er een activiteitenkalender uitgegeven.
In deze kalender vindt u de jaarplanning, praktische afspraken, regels en belangrijke informatie, zoals de groepsindeling, schooltijden en vakanties.

Activiteitenkalender 2023-2024