Contact Willem-Alexanderschool                                                                     

Oranjestraat 2
7753 TK Dalerpeel
Tel.: 0524 - 571956

Mailadres: info@waschooldp.nl

IBAN: NL89RABO0358310342 (voor de ouderbijdrage)

Directeur Carolina Camies is aanwezig op dinsdag en donderdag.