Schoolontwikkeling

Voor ieder schooljaar stellen we een schooljaarplan op waarin de plannen voor de schoolontwikkeling in dat schooljaar beschreven staat. In de nieuwsbrieven en bijvoorbeeld de nieuwsbrief WA-at-NEWS die huis aan huis verspreid wordt, houden we iedereen op de hoogte van de schoolontwikkeling. Ieder schooljaar is er een ouderavond waarbij dit onderwerp aan bod komt en ook organiseert de school kenniscafés waarin één specifiek onderwerp uitvoeriger besproken kan worden met ouders.

Voor het maken van de plannen gebruiken we de informatie die we halen uit bijvoorbeeld de uitslag van de ouderenquete, de opbrengsten van de leerlingen, wat leerkrachten aangeven in hun gesprekcyclus, het beleid van FIERS en landelijke wet- en regelgeving.

In schooljaar 2018/2019 gaan we verder met een aantal ontwikkelingen die al eerder in gang zijn gezet: Het portfolioleren. Hierbij hoort ‘eigenaarschap’. Voor eigenaarschap op alle niveaus binnen de organisatie krijgen we scholing aangeboden vanuit het bovenschools scholingsaanbod van FIERS. Ook het ondernemend leren loopt door via de onderneming van de school: WA-at-WORK. De onderneming brengt de nieuwsbrief uit en de kinderen gaan o.a. aan de slag in de Beleeftuin. Op initiatief van de kinderen kunnen er vanuit WA-at-WORK ook nieuwe ideeën ontwikkeld worden.

Dit schooljaar gaan we verder met het vasthouden van de afspraken die door Klassekids zijn gemaakt. De kinderen leren hun gedrag en gevoelens bespreekbaar te maken. Vanuit een postieve groepssfeer wordt er aan het schoolklimaat gewerkt. Ook geeft Klassekids de leerkrachten ingangen om met de kinderen in gesprek te gaan tijdens de kindgesprekken.

CBS Willem-Alexander heeft de muziekimpuls toegekend gekregen. Het is een subsidie om o.a. een nieuwe muziekmethode aan te schaffen, vanuit de samenwerking met de muzikanten van de lokale ‘Breibergers’ is vanuit groep 5/6 het Klasse!orkest ontstaan. Alle kinderen leren een muziekinstrument bespelen.

Klik hier om de verantwoording van de eindopbrengsten te lezen.

Klik hier om de uitstroom gegevens te bekijken