Schoolkring

De schoolkring is een klankbordgroep voor de school, die bestaat uit ouders die een schakel vormen tussen school en ouders en een signalerende taak hebben. Twee ouders uit de schoolkring zijn lid van de medezeggenschapsraad.

Voorzitter:
Mevr. Henriette Talen

Secretaris:
Mevr. Martine Dekker

Lid: Sandra vd Poll

Oudergeleding MR:
Mevr. Julia Benjamins

Oudergeleding MR:
Mevr. Herma Supheert (afgevaardigde GMR)

Personeelsgeleding MR:
Mevr. Christel Pool
Mevr. Michon vd Weide

Personeelsgeleding GMR:
Mevr. Michon vd Weide