Bestuur FIERS

De Willem Alexanderschool valt onder het bevoegd gezag van FIERS Coevorden.

De bovenschools directeur is Dhr. P. van Kesteren.
Het telefoonnummer van het bestuursbureau,  Van Pallandtlaan 9, 7742 WJ in Coevorden is 0524 512 148