Algemene informatie

Fijn dat u geïnteresseerd bent in peuterspeelzaal het Hummelhoes in Dalerpeel!

Het Hummelhoes is open op dinsdag-, woensdag- en vrijdagmorgen van 8.30 uur tot 12.00 uur. Inloop tot 8.45 uur en ophalen vanaf 11.45 uur.

Er zitten maximaal 14 kinderen in één groep. Dit is conform de groepsgrootte die de GGD heeft goedgekeurd. Kinderen met een VVE(Voor- en Vroegschoolse Educatie)-indicatie kunnen terecht op het Hummelhoes.

Aanmelding voor de peuterspeelzaal kan door langs te komen bij peuterspeelzaal of school, door naar de school te mailen, info@waschooldp.nl of door te bellen. Carolina Camies is het aanspreekpunt, zij is op dinsdag en donderdag op school.

De kosten voor het Hummelhoes zijn 7,25 euro per uur. Hiervoor kan subsidie via de kinderopvangtoeslag aangevraagd worden.

Voor kinderen met een VVE-indicatie wordt een eigen bijdrage gevraagd. Deze bijdrage is landelijk vastgesteld in de tabel van de VGN (Vereniging Gemeenten Nederland).

Voor het betalen van de bijdrage worden facturen verstrekt. Er wordt 10 maanden geïnd, over juli en augustus worden geen kosten in rekening gebracht.